Головна Про компанію Рішення Прес центр Юридична сторінка Контакти
rus ukr eng

Рішення

АСУТП і АСУЕ Комплексні рішення АСУТП і АСУЕ для ГЗК

Комплексні рішення АСУТП і АСУЕ для ГЗК

Компанія Saturn ® Data International понад 20 років постачає «під ключ» для підприємств гірничо-металургійного комплексу:

Низка нових систем АСУ ТП, що була розроблена Компанією в останні роки, введена в експлуатацію та успішно використовується на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Інгулецький ГЗК» (Україна) та на ряді інших підприємств.

Компанія пропонує комплексні рішення - від датчиків і локальних вузлів регулювання (існуючих або встановлюваних), до інтеграції технологічної інформації в систему управління підприємства (MES/ERP) та створення сучасної цехової диспетчеризації. Реалізація передбачає оснащення всіх секцій збагачення багатофункціональними локальними комплексами АСУТП з об'єднанням їх у центрі управління (диспетчерська РОФ).

Комплекс АСУТП секції збагачення забезпечує вирішення наступних завдань:

 1. Оптимізацію процесу подрібнення ЗРС у млинах першої стадії за критерієм максимальної переробки при заданій щільності зливу класифікатора.
 2. Регулювання та стабілізація за заданим параметром щільності пульпи на зливі класифікатору.
 3. Регулювання та стабілізація режимів щільності стадій мокрої магнітної сепарації.
 4. Регулювання та стабілізація рівню технологічних та промпродуктових зумпфів.
 5. Реалізація контурів насос - гідроциклон.
 6. Контроль режимів щільності на живленні та зливі батарей гідроциклонів.
 7. Регулювання та стабілізація щільності розвантаження пісків на дешламації.
 8. Управління механізмами та моніторинг стану обладнання.

Для вирішення завдання оптимізації продуктивності млинів першої стадії подрібнення був розроблений програмний продукт, що забезпечує автоматичне відпрацювання завдань по руді та воді, пошук максимуму продуктивності млину у рамках встановлених критеріїв та обмежень режимів щільності, захист млина та класифікатора від перевантаження.

 

Мал.1. Диспетчерська та комплект АСУТП секції збагачення РОФ 

Фахівцями Компанії був розроблений акустичний датчик для контролю рівню шуму у барабанному млині, а також низка спеціальних рішень для контролю за режимами щільності у контурі млин-класифікатор. Використання математичного апарату дозволило внести додатковий контроль точності роботи щільномірів у цьому вузлі і може бути корисним для використання в інших технологічних схемах з різними типами млинів.

 

Мал.2 . Акустичний датчик для контролю рівню шуму у барабанному млині.
 
Інтерес має технічне рішення Компанії за способом контролю щільності розвантаження пісків на дешламації. У цьому вузлі використовувався щільномір, реалізований на базі датчиків - перетворювачів тиску. Точки установки датчиків тиску і спосіб їх монтажу на бак дешламатора МД- 9 вибиралися з урахуванням впливу в'язкості і абразивності пульпи при щільності 1700-2200 г/л . Використання цього методу дозволило отримати надійний і недорогий спосіб контролю щільності вузла розвантаження дешламаторів.

Комплексні рішення та методи оптимізації Компанії Saturn ® Data International у контурі першої стадії подрібнення були випробувані на рудозбагачувальних фабриках Кривбасу на наступних типах млинів:

 • кульові з гратами,
 • кульові з центральним розвантаженням,
 • мокрого самоподрібнення.

Для реалізації зазначених завдань були розроблені новаторські програмно-апаратні підсистеми - галерозподілювач та ряд інших. Результати промислових випробувань комплексів АСУТП на цих об'єктах позитивні і підтверджують отримання оптимального приросту продуктивності по вихідній руді при збереженні якості готового продукту в режимі автоматичного управління процесами РОФ.

Компанія Saturn ® Data International продовжує низку перспективних розробок і висловлює готовність до співпраці.

 

 

 

 

Мал.3. Відгуки ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «Метінвест» і ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»

Надіслати запит на отримання каталогу

Інгулецький та Північний гірничо-збагачувальні комбінати - це великі підприємства з видобутку залізистих кварцитів відкритим способом, їх збагачення і виробництва залізорудного концентрату. Розробка системи збору і контролю технологічної інформації проводилася з метою виключення технічних засобів, що вже відпрацювали свій ресурс по збору технологічних даних, та їх заміни сучасними засобами і програмним забезпеченням.

Основні завдання системи:

 • облік технологічної води, що надходить в процесі збагачення;
 • облік і контроль споживання електроенергії по споживачах, субабонентах та по комбінату в цілому;
 • контроль переробки руди по півсекціях збагачувальних фабрик комбінату;
 • облік часу роботи та простоїв основного технологічного обладнання;

Цілі:

 • побудова локальних інформаційних мереж для прийому, передачі та відображення технологічної інформації (диспетчерських пунктів);
 • створення загальнокомбінатної системи з управління виробництвом на базі системи збору і контролю технологічної інформації;
 • накопичення баз даних технологічної інформації для обліку та своєчасного контролю процесів на комбінаті.
 •  

Інформація надходить у систему від різних типів датчиків, при цьому система працює з уніфікованими сигналами. Сигнали від датчиків по контрольних кабелях надходять на плати вхідних терміналів БЗІ (блоки збору інформації), де перетворюються на сигнали ТТЛ - рівня і підключаються до плат вводу/виводу. БЗІ - це звичайний PC- сумісний контролер, який накопичує, обробляє отриману інформацію, передає її на сервер віддаленого доступу. Режим роботи системи - автоматичний і безперервний.

Система має трьохрівневу ієрархічну структуру. Нижній рівень - рівень датчиків. Середній рівень - рівень БЗІ. Верхній рівень - рівень серверів. На середньому рівні БЗІ можуть об'єднуватися в групи.

Існує декілька режимів роботи БЗІ по яких проводиться збір, контроль та управління різними послідовностями і видами сигналів. Ці параметри дозволяють визначити послідовність спрацьовування механізмів та однозначно класифікувати ті чи інші події. Крім того, у разі обриву виділених з'єднань з віддаленими БЗІ проводиться накопичення даних в їх внутрішній пам'яті з відповідною сигналізацією на сервері. Після відновлення пошкодженої виділеної лінії накопичені дані без втрат передаються на сервер та архівуються. Це виключає втрату режиму роботи агрегатів у разі непередбаченого обриву з'єднання. Впровадження системи дало можливість керівництву комбінату більш оперативно реагувати на процеси, що відбуваються на підприємстві і практично в режимі реального часу отримувати дані про стан віддалених об'єктів на відстані у кілька кілометрів.Автоматизированные системы управления технологическими процессами ЖКХ ГОК горно-обогатительный комбинат жилищно-коммунальное хозяйство

© Saturn Data International, 1995-2024 Programming by Webo