Головна Про компанію Рішення Прес центр Контакти
rus ukr eng

Dräger Mobile Printer

Мобільні термопринтери Dräger Mobile Printer у комплекті з про­фесійними алкотестерами Dräger Alcotest® 6810 / 6820 / 7000 / 7410 Plus / 7510 OIML та аналізаторами Dräger DrugTest 5000 утво­рю­ють функціонально завершені системи, що дозволяють до­с­то­­вірно у польових умовах вимірювати концентрацію алко­го­лю у видихуваному повітрі та проводити тестування на наяв­ність у слині людини (неінвазивним методом) найбільш поши­ре­них наркотичних та психотропних речовин з оперативним до­кументуванням результату на місці події на паперовому но­сії з усіма необхідними відомостями, що внесені в роздруківку для унеможливлення фальсифікації результатів тестування: за­водський номер приладу та заводський номер принтера, да­та та час проведення тестування, температура навколиш­ньо­го середовища, результат вимірювання, необхідні службові поля для оформлення протоколу, підписів осіб, тощо.

Увага! Для власників, що купили Dräger Mobile Printer у сер­ти­фі­кованих місцях продажу: оновлення версій про­грам­но­го забезпечення (для роботи з новими версіями облад­нан­ня Dräger) відбувається безкоштовно під час проведення що­річ­ного технічного обслуговування алкотестерів та аналізаторів.

 Мобільний термопринтер Dräger Mobile Printer призначений для протоколювання результатів тестів, що отримані:

  • професійними алкотестерами - Dräger Alcotest® 6810 / 6820 / 7000 / 7410 Plus / 7510 OIML
  • аналізаторами наркотичних та психотропних речовин - Dräger DrugTest 5000 
  • станціями для функціональної перевірки Dräger Bump Test Station газоаналізаторів серій Dräger Pac- і Dräger X-am

 

 Переваги Dräger Mobile Printer

Мобільний термопринтер Dräger Mobile Printer здатний працю­ва­ти у «польових» умовах – без підключення до мережі енерго­жив­лен­ня, без використання дротів для з'єднання безпосередньо з при­ладами, з яких отримується інформація, завдяки оптичному та інфрачервоному інтерфейсам, економлячи час та надаючи на­дій­ність і зручність користувачам. Прилад управляється однією кно­п­кою. Заміна паперу проста. Принтер Dräger Mobile викорис­то­вує принцип термодруку. Технологія призначена для забезпе­чен­ня швидкої, безшумної і високоякісної роздруківки доказового документа. Термопапір з 7 річним або 25 річним (опційно) термі­ном зберігання. Використання технології термодруку усуває не­об­хід­ність у стрічках або чорнилі. Таким чином, забезпечуються низькі витрати в експлуатації. Функції самотестування в Dräger Mobile Printer дозволяють користувачу отримати підказки у формі  звукових і світлових сигналів і визначити справність при­строю. Dräger Mobile Printer є малогабаритним, легким, надійним, зруч­ним, з функціями підключення до комп'ютера та друку текстової інформації з клавіатури.

  • Оптичний інтерфейс забезпечує бездротову передачу ре­зуль­та­тів вимірювань з приладів Dräger Alcotest® 6810 / 6820 на мобільний термопринтер Dräger Mobile Printer.
  • Система термодруку робить завантаження нового паперу над­швидким з використанням кнопки фіксатора (відкриття лотка).
  • Вимкнення мобільного термопринтеру Dräger Mobile Printer здій­­снюється кнопкою «Включити / Виключити» або авто­ма­тич­но через 4 хвилини спокою.  

В НАЯВНОСТІ !

 

ФотогалереяФайли


Brochure The perfect team.pdf (1242.58 Kb)
Quick Info Draeger Mobile Printer.pdf (123.09 Kb)
Руководство по эксплуатации Draeger Mobile Printer.pdf (1569.25 Kb)
© Saturn Data International, 1995-2024 Programming by Webo